Lørenskog kommune
Postadresse: Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Besøksadresse: Lørenskog hus, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 93 40 00
Kontaktperson:Kjersti Østnes Eggum, 67201661, kjeegg@lorenskog.kommune.no, Siri Adorsen, 67934452, sao@lorenskog.kommune.no
SPILLET OM OLAVSKILDEN
Produksjonsliste
Program

SPILLET OM OLAVSKILDEN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Sagnet om Olavskilden: Tordenguden Tor kastet hammeren sin, mjølner, for å knuse kirken. Hellig Olavs kraft ledet hammeren bort, slik at den traff Hammersberget like ved. En kilde sprang ut som et bevis på St. Olavs kraft. Den som kommer i befatning med kildevannet kjenner dets helbredende styrke og virkning.

Forestillingen bygger på sagnet om Olavskildens virkning  og beskriver et møte mellom tre munker, en jeger og en tjuvradd. Disse representerer hver sin trosretning (kristendom, åsatro og folketro). Den dramatiske handlingen utspiller seg på 1200-tallet, i skjæringspunktet mellom disse trosretningene. Det synges, snakkes, spilles og slåss. Forestillingen er skrevet av Finn Evensen som også deltar i spillet sammen med: Jan Dons, Lennart Wolfgramm, Morten Mortensen og Mads Lønnkvist.

Lærerveiledning

Forberedelser

Noen stikkord til emner som bør behandles i forkant: Norrøn mytologi, munkeliv og klosterliv på 1200-tallet i Norge, legenden om kilden, Lørenskog i middelalderen, språk og historie. (Det forekommer en del latinske fraser.)

Om Olavskilden i Lørenskog:

Olavskilden ligger på toppen av Hammersberget ovenfor Lørenskog kirke. Kilden blir aldri tom, selv under langvarig tørke.

Snorresagaen forteller at hvis Olav den hellige vasket seg i en kilde, ble syke dyr friske om de drakk vann fra den. I Norge ble mange av de gamle hellige kildene oppkalt etter Olav den hellige. Folk trodde han hadde samme mystiske kraft som de gamle hedenske gudene hadde hatt. Det finnes hundrevis av Olavskilder rundt om i landet.

Lørenskogingene hadde tordenguden Tor som sin beskytter. Et sagn fra 1200-tallet forteller at Tor ikke ville vite av at det ble bygget en kristen kirke på den gamle hovplassen (Torshov), og i sinne kastet han hammeren sin mot kirken. St. Olav klarte å lede hammeren bort fra kirken, slik at den traff berghammeren i stedet. På dette stedet sprang kilden fram som et minne om hans hellige kraft.

Opp gjennom tidene har mennesker kommet fra fjern og nær for å drikke av den helse- og lykkebringende kilden, kaste mynter i den eller ta med seg litt hellig vann. Pilegrimer som valfartet til hellig Olavs grav i Nidaros, la noen ganger veien om kirken og kilden. Olavskilden er også tegnet inn på gamle militære kart. Soldatene rastet ved kilden og vannet hestene sine der.

Olavskilden er i dag sikret med et smijernsgjerde

Praktiske opplysninger

 • Spillet krever deltagelse i sang og omkved både fra lærere og elever. Lærerne må fordele seg sammen med elevene sine, og plassere dem hensiktsmessig med hensyn til ro og orden (det brukes ikke forsterkerutstyr).
 • Ved marsj til og fra gjør vi oppmerksom på at det ikke er adgang til spilleplassen før 5 min før spillestart, og at forestillingen må begynne presis pga. stramt tidsskjema. Klassene møtes av DKS koordinator Kjersti Østnes Eggum ved kirken.
 • Vær lavmælt og samlet utenfor kirkegården, da det kan være begravelser/bisettelser som går samtidig med vårt arrangement.
 • Ingen må sykle inne på kirkegården.

Læreplanmål

Fra Kunnskapsløftet:

Historie

Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida. Å utvikle historisk oversyn og innsikt og å øve opp ferdigheiter for kvardagsliv og deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet.

Etter 7. årstrinn: mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • bruke omgrepet periode og vise samanhengar mellom fortida og notida ved å plassere ei rekkje historiske hendingar på ei tidsline
 • skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i
 • utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om fortida, og forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske framstillingar
 • gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Lørenskog kommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Morten Mortensen (Skuespiller/musiker)
 • Lennart Wolfgramm (Skuespiller/musiker)
 • Mads Lønnkvist (Skuespiller/musiker)
 • Jan Dons (Skuespiller/musiker)
 • Finn Evensen (Manusforfatter/skuespiller/musiker)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Olavskilden - en tjuvradd
Olavskilden
Mirakel
Munkene
Sverd
Kulturarv, Scenekunst
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kjersti Eggum, tlf. 67 20 16 61, kjeegg@lorenskog.kommune.no
Kontaktperson utøver
Kjersti Eggum, tlf. 67 20 16 61, kjeegg@lorenskog.kommune.no
Programlengde
40 min
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Hammersberget bak Lørenskog kirke
Arrangører
Arrangert av:
Lørenskog kommune
Medvirkende
 • Morten Mortensen (Skuespiller/musiker)
 • Lennart Wolfgramm (Skuespiller/musiker)
 • Mads Lønnkvist (Skuespiller/musiker)
 • Jan Dons (Skuespiller/musiker)
 • Finn Evensen (Manusforfatter/skuespiller/musiker)