Lørenskog kommune
Postadresse: Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Besøksadresse: Lørenskog hus, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 93 40 00
Kontaktperson:Kjersti Østnes Eggum, 67201661, kjeegg@lorenskog.kommune.no, Siri Adorsen, 67934452, sao@lorenskog.kommune.no
VI LEVER AV JORDA
Produksjonsliste
Program

VI LEVER AV JORDA

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I DKS-opplegget «Vi lever av jorda» får elevene kjennskap til hvordan man dyrket jorden i løpet av året på gamle Skårer gård og hvordan man dyrker jorden i et globalt perspektiv. Gjennom de tre temaene mat, gamle teknikker og fortid-fremtid-globalisering får de en forståelse for hvilke dyrkingsforhold som kreves for å dyrke forskjellige typer mat.

Praktisk informasjon

Oppmøte på tunet på Skårer gård. Hver enkelt klasse skal på forhånd være delt inn i tre grupper à maks 10 elever (merk: klassene fra Steinerskolen og Friskolen deles i to grupper).

Gruppene rulleres mellom 6 stasjoner. Det er beregnet 15 minutter per stasjon, det ringes i en bjelle når det er tid for bytte. Gruppene får beskjed på stedet hvilken rekkefølge de skal gå fra post til post.

Vi avslutter med kryssord med spørsmål fra de ulike postene.

Elevene må selv ta med

 • blyant
 • ark til rebusløpet

Merk: Dersom noen av elevene har allergier av noe slag er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd slik at vi kan ta de hensyn som trengs.

Da det er besøk av flere skoler samme dag er det ønskelig at elevene spiser matpakkene sine på sletta bak stabburet.

Skulle det være noen spørsmål, ta gjerne kontakt med Anniken Hesselberg på anniken.hesselberg@mia.no eller tlf. 412 10 007.

Lærerveiledning med informasjon om postene

Med forbehold om endringer.

Læreplanmål

Fra læreplan i samfunnsfag - kompetansemål etter 7. trinn

Historie

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Geografi

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar
 • gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda

Fra læreplan i naturfag - kompetansemål etter 7. trinn

Mangfold i naturen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Lørenskog kommune
 • I samarbeid med: Lørenskog bygdemuseum, Museene i AkershusLørenskog husflidslag, Lørenskog hagelag og Lørenskog historielag
 • Idé/opplegg: Lørenskog bygdemuseum

Multimedia og vedlegg

Bilder

Korn
Foto: Hedmarksmuseet
Gulrøtter
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Turnéplan: VI LEVER AV JORDA
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Heidi Kleiven, tlf. 926 16 552 
Programlengde
2 t 15 min
Maks publikumsantall
60
Er workshop
Ja
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Lørenskog kommune