Lørenskog kommune
Postadresse: Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
Besøksadresse: Lørenskog hus, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 93 40 00
Kontaktperson:Kjersti Østnes Eggum, 67201661, kjeegg@lorenskog.kommune.no, Siri Adorsen, 67934452, sao@lorenskog.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Lørenskog kommune
Viser 40 produksjoner
Visuell kunst • 9 - 9
Musikk, Scenekunst • 5 - 7
Litteratur, Musikk • 10 - 10
Visuell kunst, Litteratur • 3 - 3
Litteratur • 4 - 4
Litteratur • 8 - 8
Scenekunst, Kulturarv • 4 - 4
Scenekunst • 8 - 8
Scenekunst, Musikk • 7 - 10
Kulturarv • 8 - 8
Scenekunst, Musikk, Litteratur • 1 - 2
Musikk • 5 - 5
Visuell kunst • 7 - 7
Visuell kunst • 10 - 10
Visuell kunst • 5 - 5
Musikk • 1 - 4
Kulturarv, Litteratur • 3 - 3
Litteratur • 4 - 4
Litteratur • 1 - 1
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 9 - 9
Litteratur • 2 - 2
Visuell kunst • 1 - VG3
Musikk • 5 - 10
Scenekunst • 7 - 7
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Litteratur • VG1 - VG3
Kulturarv, Annet • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Kulturarv • 6 - 6