lorenskog

Samarbeidspartnere

Den kulturelle skolesekken er basert  på godt samarbeid med lokale/sentrale kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

Lørenskog hus, Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Lørenskog bibliotek, Lørenskog hus 1.-3. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Aktivitetshuset Volt, Lørenskog hus, 6. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Lørenskog kino, Lørenskog hus, Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Skårer gård / Lørenskog bygdemuseum, Løkenåsveien 35, 1473 Lørenskog. Tlf. 46 42 96 90

Lørenskog musikk- og kulturskole, Lørenskog hus, 6. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Lørenskog Husflidslag

Den kulturelle skolesekken i Akershus

Rikskonsertene