Om DKS Lørenskog

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Lørenskog kommune er én av tolv såkalte 100 %-kommuner eller direktekommuner, det vil si en kommune som mottar hele andelen av øremerkede, statlige midler direkte – og som selv sørger for hele DKS-tilbudet til grunnskolene.

DKS i Lørenskog følger de nasjonale målene for skolesekken, som er:
· å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
· å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
· å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. I løpet av ti års skolegang vil alle skoleelever få kulturtilbud innen sjangrene scenekunst, billedkunst, arkitektur, dans, musikk, film, litteratur og kulturarv – og også kunstarter i samspill.

DKS i Lørenskog legger vekt på tilbud som gir kjennskap til lokal kultur, både i form av kulturhistorie og innsikt i nye Lørenskog. Omtrent halvparten av tilbudene har en form for lokal tilknytning. Lørenskog kommune er en av landets største innvandringskommuner og har således en flerkulturell befolkning. DKS i Lørenskog synes derfor det er spesielt viktig å legge vekt på kulturelt mangfold i en del av tilbudene.