Tilbake
Per Jostein Aarsand Foto: Sverre Aarsand
Skriv ut

ROCKY, VERDENS STERKESTE HUND

Få ting i livet er så skjellsettende som barnets møte med et viktig kjæledyr. "Rocky, verdens sterkeste hund", er en solo-forestilling som med humor og varme forteller om den store rottweileren og den lille gutten. De to utforsker lekens og livets muligheter. Det er morsomt og spennende. Og gutten kommer nærmere seg selv den dagen Rocky dør og de to må ta farvel.

Denne forestillingen tar på en unik måte utgangspunkt i et av de sterkeste båndene mange barn har til livet. Forholdet til et dyr. Fortellerens rolige nærvær gir stort rom for følelser og undring og viser at de enkle tingene, de historiene vi ikke trodde var så viktige former oss langt mer enn vi er klar over.

Kjærligheten til dyrene og livet skinner og publikum ler og blir rørt og minnes egne opplevelser. Dessuten lærer barna å synge! Erfaringen er lik overalt. Når fortellingen om Rocky er ferdig, tar barnas fortellinger over. De vil fortelle om sine egne erfaringer.

Fortelleren har med gitar og publikum lærer å synge Bella Mama. Sangen om Bella, hunden til fortellerens far og om Mama, fortellerens bestemor som vi begge får høre om. (Bella betyr vakker på italiensk, så det er også en sang om alle verdens vakre mammaer) Det er enkelt og fengende og erfaringen fra flere turneer med forestillingen, er at barna synger på sangen i flere dager etterpå.

Og så handler det om den lille gutten som ønsker å være like sterk som Rocky! 

Lærerveiledning

Rocky, verdens sterkeste hund er en fortellerforestilling. Men i formen er den lik en selvbiografisk novelle. Den turnerer derfor som litteratur. 

Det er fint hvis klassene setter av tid etterpå til å fortsette på temaet kjæledyr. Fortellerens hund dør i løpet av forestillingen og døden er et av flere temaer forestillingen tar opp. Barna blir ofte svært opptatt av dette og forestillingen gir en inngang til denne tematikken. 

Per Jostein Aarsand trenger en stol og tar veldig gjerne en kaffe ved ankomst.

Forslag til etterarbeid

Skriftlig:

Allerede fra 1. klasse kan barna prøve å skrive noe de husker fra historien. Noe av det som skjedde i løpet av fortellingen (gjenfortelle), eller noe de tenkte på underveis. På arket kan de også tegne noe fra forestillingen. Rocky, musa eller noe annet. Arkene kan etterpå henges opp på utstillings-vegg i klasserommet. Lærerne kan lage arket på forhånd: Rocky, verdens sterkeste hund. Ferdige linjer til å skrive på og plass nederst til å tegne.

 Muntlig:

I etterkant av forestillingen vil barna ofte fortelle om egne opplevelser med sine egne kjæledyr eller dyr de har møtt.

Det blir satt av litt tid mot slutten av forestillingen til dette.

Men elevene kan gjerne fortsette i timen etterpå og fortelle om opplevelser de har hatt med dyr.

Fantasi:

Elevene kan fortelle, tegne, dikte historier om dyr de kjenner eller kunne tenke seg å bli kjent med. Store fortellinger om reiser med gorillaen Geir på de syv hav eller om hvor deilig og myk den var, pelsen til pus.

Læreplanmål

LÆREPLAN I NORSK

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
  • lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem
  • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
  • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
  • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
  • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
  • sette ord på egne følelser og meninger
  • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune
  • Idé/opplegg: Per Jostein Aarsand

Om kunstner / utøver / gruppe

Per Jostein Aarsand er profesjonell forteller, var med på å grunnlegge Fortellerhuset i 2002 og var i flere år kunstnerisk leder for Fortellerfestivalen i Oslo. Han turnerer med forestillinger over hele landet og underviser i fortellerkunst på HiOA.I 2013 ble han nominert til Gullsekken for beste skoleforestilling i Østfold, med forestillingen Østfolk. I 2014 ble Per Jostein tildelt Statens kunstnerstipend. Dette har ført til forestillingen Carl Fredriksens Transport, en historie om 2.V.K.s største flyktningetransport, som får premiere på Nobels Fredssenter 26.jan. 2017. Per Jostein Aarsand vokste opp på Stovner og har lenge arbeidet med egne oppvekst-historier. Han er kjent for å skape god kontakt med tilhørerne. Per Jostein Aarsand har studert Drama-og teaterkommunikasjon ved HiOA, med Dramaturgi og Fortellerkunst. I tillegg har han Cand. mag.grad fra UiO