Tilbake
Lea med tromme Foto: Finn Evensen
Lea med hodeskalle Foto: Finn Evensen
Henrik skadet av Bjørnen Foto: Finn Evensen
Skriv ut

DET RASLER I RØYSA

Historisk spill skrevet av Finn Evensen med utgangspunkt i 7 steinrøyser som ligger i Hanaborgåsen på Fjellhamar. Røysene har hatt et lite gravkammer av steinheller. Beinrester som er funnet viser at dette er branngraver.

Lærerveiledning

TRANSPORT- OG FORESTILLINGSPLAN

Siri Adorsen bestiller buss.

Onsdag 3. juni 2020:
Kl. 09:00: Bussen er på Rasta og henter 4A + 4B + friskolen som går til Rasta - Kl. 09.15: Avgang fra Rasta. - Kl. 09.30: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. (Bussen kjører til Rasta for å hente klasse flere klasser) - Kl. 09.45: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 10.45.

Kl. 10.15: Bussen er på Rasta, henter 4C + 4D + Steinerskolen som går til Rasta. - Avreise ca. 10.30. - Kl. 10.45: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. (Bussen laster inn gruppene fra Rasta 4A+B/friskolen, leverer dem og fortsetter til Solheim.) - Kl. 11.00: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 12.00.

Kl. 11.30: Bussen er på Solheim. - Kl. 11.45: Avgang fra Solheim. - Kl. 12.00: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. (Bussen returnerer med Rasta 4C+D/Steinerskolen). - Kl. 12.15: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 13.15. Bussen kjører tilbake til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei for å hente og returnere Solheim skole. Tilbake ca. 13.30.

Torsdag 4. juni 2020:
Kl. 09.00: Bussen er på Benterud - Kl. 09.15: Avgang fra Benterud. - Kl. 09.30: Ankomst Haneborg allé, klassene går opp til skogkanten. Bussen kjører til Finstad. - Kl. 09.45: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 10.45.

Kl. 10.15: Bussen er på Finstad (Coop Extra). - Kl. 10.30: Avgang fra Finstad. - Kl. 10.45: Ankomst Haneborg allé, gruppene fra Finstad går opp til skogkanten. (Bussen laster inn gruppene fra Benterud, leverer dem og fortsetter til Åsen.) - Kl. 11.00: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 12.00.

Kl. 11.30: Bussen er på Åsen. - Kl. 11.45: Avgang fra Åsen. - Kl. 12.00: Ankomst Haneborg allé, gruppene går opp til skogkanten. (Bussen returnerer med elevene som skal til Finstad, og kjører tilbake til Haneborg allé.) - Kl. 12.15: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 13.15. Bussen kjører elevene til Åsen skole. Fremme ca. kl. 13.30.

Fredag 5. juni 2020:
Kl. 09.00: Bussen er på Kurland. - Kl. 09.15: Avgang fra Kurland. - Kl. 09.30: Ankomst Haneborg allé, gruppene går opp til skogkanten. (Bussen kjører til Luhr). - Kl. 09.45: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 10.45. 

Kl. 10.15: Bussen er ved Luhr skole. - Kl. 10.30: Avgang fra Luhr. - 10.45: Ankomst Haneborg allé, gruppene fra Luhr går opp til skogkanten. (Bussen returnerer med elevene som skal til Kurland, og kjører tilbake til Haneborg allé.) - Kl. 11.00: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé/Fridtjof Nansens vei. Beregnet ankomst ved veien ca. 12.00. Bussen returnerer til Luhr med elevene og permitteres ca. kl. 12.15.

Kl. 11.30: Avmarsj fra Fjellhamar skole. - Kl. 12.00: Ankomst skogkanten øverst i Odins vei - Kl. 12.15: Marsj inn i skogen, prolog, forestilling + tilbakemarsj helt ned til Haneborg allé. Beregnet ankomst ved veien ca. 13.15 + ytterligere 20 min tilbake til skolen. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Lørenskog kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Elevorientering

Velkommen til Røysene i Hanaborglia

Historisk spill med utgangspunkt i gravhaugene i Hanaborglia. Spillet tar utgangspunkt i 7 steinrøyser som ligger i Hanaborgåsen på Fjellhamar. Røysene har hatt et lite gravkammer av steinheller. Beinrester som er funnet viser at dette er branngraver. Røysene er lagt høyt og fritt med utsyn nordover mot Nittedal, vestover mot Aker, og sørover i Lørenskog Røysene er datert til ca år 0, perioden som kalles yngre jernalder. På den tiden var det antakelig ikke vegetasjon, slik at man hadde god utsikt. Vi antar at de døde som ble brent i gravene, hadde høy status og at etterkommerne kanskje på denne måten kunne overta noe av forfedrenes kraft. I forestillingen Det rasler i røysa møter du ungdommene Bølge og Storm som gjennom en beretning spekket med dramatikk, tro, plantemedisin, sorg og kjærlighet, gir deg et innblikk i hvordan virkeligheten kunne være i yngre jernalder. Forestillingen visker ut skillet mellom fortid, nåtid og framtid på nøyaktig det stedet der ting skjedde da røysene ble bygget! Og er det slik at alt som har skjedd virkelig er borte?