Tilbake
Rollespill Foto: Larvik Museum
Vikingmat Foto: Larvik Museum
Rollespill Foto: Larvik Museum
Slindring Foto: Espen Winther
Skriv ut

Vikingtid - En dag på Kaupang

Kaupang – et viktig handelssted og Norges første by.

En dag som viking på Kaupang, er en opplevelsesrik dag for elevene. Dagen inneholder aktiviteter som vil gi elevene en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant handel og håndverk. Elevene skal innom fire stasjoner i løpet av dagen.

Dagen starter med en felles velkomst og praktisk informasjon.

1. Handelstedet Kaupang og håndverk
Slindring inne i Kaupanghuset og besøk i utstilling.


2. Stokkekløving
Elevene blir kjent med de mange verktøyene vikingene brukte i skipsbygging, og de får selv prøve seg på teknikker for å kløyve stokker.


3. Handel og varer
Elevene besøker en handelsbod og deltar i økonomispill i vikingeånd.


4. Livet på Kaupang
Leseteater om hverdagslivet på Kaupang.

Felles oppsummering av dagen og evaluering.

Elever og lærere må være godt kledd. Dagen blir gjennomført uansett vær og vind. Skoler som har elever med behov for tilrettelegging må ta kontakt med Midard i god tid før de skal på Kaupang.

Læreplanmål

På Kaupang får elevene lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena, nemlig vikinghandelsstedet Kaupang. Gjennom praktiske aktiviteter vil de få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, deriblant handel og håndverk.

Praktisk info og program

Rammen for opplegget er - som før; 4 klasser pr dag i tidsrommet kl. 09.30-13.00 inkludert tid til lunsj. Hver av de fire postene er på 45 min. totalt som inkluderer aktiviteter, evt. opprydding og forflytting til neste post. Eneste praktiske endring i programmet sammenlignet med tidligere er at lunsjen er satt til 20 minutter for å gi plass til en felles velkomst og avslutning av dagen. Hver klasse, maksimalt 30 elever, må til enhver tid følges av minst en lærer. På postene vil utøverne ha ansvaret for formidling og organisering, men under spisepausen har lærerne det fulle ansvaret for elevene slik at utøverne får spist.

Kort beskrivelse av postene

Post 1:

Det faglige innholdet på posten handler om Kaupang som handelssted i Vestfold, samt en viktig håndverksteknikk. I vikingtiden ble slindring brukt for å flette tau til seil på vikingskipene eller pynte-/ slitebånd på klærne. Skipene var helt sentrale i handelen med varer som ble omsatt i enkelte viktige handelshavner i Norden. Etter en kort introduksjon med inndeling i to grupper får elevene delta på to aktiviteter. De bruker slindreteknikken der to og to elever fletter vennskapsbånd som de får med seg hjem. De besøker også utstillingen i museet. Her finnes en stor fysisk modell av Kaupang, og formidler inviterer til dialog om den geografiske plasseringen av handelsstedet i forhold til omverden. Deretter går gruppen ut for å se studere terrenget.

Post 2:

Det faglige innholdet på posten handler om skipsbygging og bearbeidelse av råmateriale til plank. For å bygge de store havgående skipene, eller sette opp store huskonstruksjoner, måtte vikingene kunne lage brede planker av digre eikestokker. Elevene blir kjent med de mange verktøyene de brukte og får selv prøve seg på teknikker for å kløyve stokker.

Post 3:

Det faglige innholdet på posten handler om at vikingene i stor grad var handelsfolk, og ikke bare røvere. Med sine seilskip seilte vikingene langt for å skaffe seg både nødvendige varer og luksus-artikler. Etter en kort introduksjon med inndeling i to grupper skal elevene delta på to aktiviteter. Den ene foregår inne i en konstruert handelsbod (f.eks. telt) der en formidler (handelsmann) forteller og skaper dialog om både de lokale og eksotiske varer som vikingene handlet med. I den andre aktiviteten får to og to elever delta i et spill som handler om vikingenes økonomi. Gruppene får i oppgave å skaffe seg bestemte varer gjennom kjøp, bytting, salg eller ved å lure til seg varer av de andre elevene. Formidler nr. 2 på posten er en handelsmann som hjelper med å gi varene en verdi.

Post 4:

Det faglige innholdet på posten handler om å gi elevene et innblikk i hverdagslivet i handelsstedet Kaupang. De deltar i et leseteater som ikke krever forarbeid, og alle elever må delta gjennom å ha hver sin leserolle. De får utdelt enkle rekvisitter og leser sine replikker opp fra ark.

Relevante læreplanmål 5.- 7. trinn

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter og regning i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom aktivitetene.

Historie (samfunnsfag)
fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Geografi (samfunnsfag)
forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Muntlig kommunikasjon (norsk)
opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Design (Kunst og håndverk)
lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Produsent: Vestfoldmuseene​ avdeling Midgard.
  • I samarbeid med: Vestfoldmuseene avdeling Midgard, Kaupangprosjektet og Den kulturelle skolesekken i Larvik og Sandefjord kommuner.