Mailand VGS

Mailand VGS

Postadresse: Postboks 313, 1471 Lørenskog

Besøksadresse: Mailandveien 12, 1473 Lørenskog

Telefon: 67 91 14 40

Kontaktperson: Anne Kristin Baalsrud, 67911443, 99246529, anne.kristin.baalsrud@mailand.vgs.no, Tanja Thorstad, tanja.thorstad@mailand.vgs.no (Tilrettelagtansv.)

Antall produksjoner: 7

  • Alle
  • Grunnskole
  • VGS

(TILRETTELAGT) PIXILLASJON

Film, Trinn: 1-VG3
DRA MEG BAKLENGS INN I FUGLEKASSA!
Ja, det er faktisk mulig – på film! Gjennom animasjonsteknikken pixillasjon kan vi få få mennesker til å gå rett gjennom vegger, fly i luften, forsvinne ned i gulvet og gjøre alle mulige urealistiske ting. I løpet av skoledagen lager elevene en overraskende og komisk animasjonsfilm.Alle kan delta på verkstedet, men Pixillasjon passer kanskje særlig bra for aktive elever, som gjennom grovmotorisk aktivitet lærer om hvordan ett og ett bilde kan bli en morsom film – og at film er gøy! Verkstedet tilbys også til grunnskolens 1.–3. trinn og passer godt for elever som har et læringsnivå opp mot 5. trinn.Verkstedet gjennomføres av Mats Grorud. Han er utdannet animatør og har erfaring med å tilrettelegge animasjonsverksted for elever med spesielle behov.

(TILRETTELAGT) POLLY WORLD

Visuell kunst, Trinn: 1-VG3
Samskape et mangfold av muligheter!Polly World er en interaktiv, multisensorisk musikkinstallasjon skapt av gruppen MusicalFieldsForever. Den er utviklet og utprøvd sammen med barn med særlige behov i alderen 4 til 17 år og deres nærpersoner i forskningsprosjektet RHYME.Her stilles spørsmål som: Er Polly en musikkskulptur å se på, et musikkinstrument å spille på, eller en venn å leke, snakke og synge sammen med? Polly World er installasjonskunst som muliggjør og virkeliggjør at alle er skapere på like vilkår.Vi prøver ut og finner tonen sammen, for å se hvilken musikk, dynamiske bilder, lys og sanselige opplevelser som vekker gode følelser og får elevene til å mestre og oppdage sine egne ressurser. Skaperne av Polly World, Birgitta, Fredrik og Anders, spiller, guider og prøver ut sammen med personale og barn.

(VGS 2018/19) FRIHET OG ÆRE

Litteratur, Trinn: VG1-VG3
Litteratur, menneskeverd og ytringsfrihet
Kan litteratur skape forståelse for mennesker som rammes av krig og konflikt? Og hva er egentlig fremmedfrykt, frihet og demokrati? Møt forfatterne Amal Aden og Simon Stranger.

Et Norge i forandring trenger modige offentlige stemmer og åpne debatter. Gjennom sine litterære fortellinger bidrar mange forfattere med sine kunnskaper og holdninger. Som samfunn trenger vi å holde fast ved å møte ytringer med ytringer. Aldri med vold.Amal Aden flyktet fra et krigsherjet Somalia. Hun har levd som gatebarn i Somalia og i Oslo. Amal har skrevet flere bøker knyttet til sine dramatiske opplevelser. Simon Stranger har skrevet ungdomsromaner om båtflyktninger og papirløse mennesker på flukt. Amal og Simon intervjuer hverandre, leser høyt fra bøkene og samtaler med elevene.

(VGS 2018/19) SKARPE STREKER

Visuell kunst, Trinn: VG1-VG3
Møte med avistegner og cartoonist Arifur Rahman
I 2010 forlot Arifur Rahman hjemlandet sitt Bangladesh på grunn av en tegning som førte til fengselsstraff og yrkesforbud. Med hjelp av ICORN og Pen International kommer han til Norge, til Drøbak som er verdens første friby for forfulgte avistegnere. Han utgir verdens første online tegneserie magasin tOOns MaG og i 2015 vinner han Deutsche Welles pris «The Bobs» for beste online aktivist i bengaliklassen.
Møte med Arifur handler om hvordan ivareta og bruke ytringsfrihet gjennom tekst og tegning. Gjennom egen historie vil elevene får et innblikk i hvordan situasjonen kan være for tegnere i land der ytringsfriheten har dårlige kår. Arifur vil vise eget arbeide og eksempler på kontroversielle tegninger.

(VGS 2018/19) SLAM! SKRIVEKURS

Litteratur, Trinn: VG1-VG3
Poesislag med egenprodusert tekst!

En skoleklasse. To slampoeter. Tre timer.  Hvor mye kjærlighet, kreativitet og poesi kan oppstå? Gjennom SLAM! Skrivekurs lærer elevene å skrive og fremføre egen poesi.
Poetene fra Slamkollektivet gir elevene instruksjon i bruken av poetiske virkemidler og verktøy for å løse noen av de vanligste utfordringene en forfatter møter i sitt skrivearbeid. Alt skjer som et ledd i en leken konkurranse mellom to lag i grenene kreativitet, mot og kjærlighet. Målet er å bruke poesi til å uttrykke seg og formidle egne synspunkter, der meningsinnhold og fremføring er like viktig som litterær kvalitet.

Kurset avsluttes med et poesislag, en individuell konkurranse mellom deltagerne der mengden kjærlighet fra publikum – målt i antall desibel applaus – avgjør hvem som vinner.

(VGS 2019/20) STATSMINISTEREN

Kulturarv, Trinn: VG1-VG3
Mange tenker på statsministerposten som selveste toppjobben, den stillingen i landet som øver mest innflytelse på samfunnet. Statsministerembetet har en historie og i dette foredraget ser vi nærmere på jobbens ferd gjennom tiden. Hvilke er dens høydepunkt, lavpunkt, vendepunkt og kokepunkt? Statsministeren og nasjonen er tett vevet sammen, hvordan speiler de hverandre?

BLOKK TIL BLOKK (Det Norske Teatret)

Scenekunst, Trinn: 8-10
Ei konsertframsyning om å komme dit du er, ikkje på grunn av, men trass i.
Hiphop har vore lidenskapen til Boss Castro, Don Martin og Fela heile livet, og har for lengst blitt levebrødet deira. I blokkene i Groruddalen der dei voks opp blei musikk og personlege songtekstar om identitet fødde. For dei er hiphop ein uttrykksform som gir stemme til dei som lever på sida av samfunnet, dei undertrykte, dei som har føresetnadene imot seg.I hiphopen har dei sjølv funne styrke til å halde seg på beina, og no ønskjer dei å treffe unge og gamle med bodskapen om kor viktig stoltheit over eigen identitet er for kven og kva du er - på ein heilt ny arena. I teaterrommet kan tekstane komme i eit anna lys enn på konsertscenen. I tillegg har dei sydd forteljinga om sine eigne liv rundt låtane, slik at teaterframsyninga blir både konsert og forteljarteater på ei og same tid.I framsyninga fortel Don Martin, Jonathan (Boss Castro) og Felipe (Fela) sine historier og tek publikum med inn i blokka, bak musikken og tekstane sine. Vi får høyre om Groruddalen, Turtles og MTV, om brorskap og vegval. Om å miste nokon som står ein nær. Om Rudolf, Lillebjørn og Joachim. Om dei uønskte sin fest.Om å ville vere Tupac og Inger Hagerup. Om å ikkje bli bitter, berre betre, og om å leve livet med lidenskap.Produsert av SPKRBOX Produksjoner i samarbeid med Det Norske Teatret.
SPKRBOX Produksjoner har mottatt prosjektstøtte frå Norsk Kulturråd og Fond For Utøvende Kunstnere.Regissør/idé/produsent: Cici Henriksen
Musikk: Don Martin, Castro, Fela, Tommy Tee
Dramaturg/medregissør: Hedda Sandvig
Videodesignar: Ola Erik Blæsterdalen
Video/foto: Henrik Berge
Videomateriale: Kristoffer Klunk, Didrik Øverby, John-Erling Holmenes Fredriksen, Waqaz da drone killaScenografikonsulent: Even Børsum
Dramaturg: Morten Joachim
Plakatfoto: Mathias Fossum«en opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling» terningkast 5 -Aftenposten
«bør bli obligatorisk» terningkast 5 - Dagsavisen
«Dette er en viktig forestilling, fortalt av mennesker som kunne ha falt på utsiden av samfunnet» -Morgenbladet
Uttrykksform
Målgruppe
Åpne filter