Søknader

DKS Lørenskog tar gjerne imot søknader fra utøvere som har en spennende produksjon som kan egne seg i vår skolesekk. Vi har søknadsfrist 1. oktober.

Ny søkeportal

2. september 2019 ble det lansert en ny søkeportal for DKS i hele landet. For søknader til skoleåret 2020/2021 skal søknader sendes inn via denne portalen.

Lenke til søkeportalen

DKS i Lørenskog

DKS Lørenskog har en trinnvis ordning. Det vil si at en produksjon ofte bare er for ett trinn - men hele trinnet skal få produksjonen. Dette gjør at man kan ha samme produksjon i flere år, og produksjoner som fungerer godt i Lørenskog kan derfor gå i flere år før de blir erstattet. Vi ser flere fordeler med å la en produksjon gå over flere år. Dette gir en forutsigbarhet for skolene og gir dem mulighet til å stille forberedt og bruke produksjonen på en bedre måte og til å oppfylle læringsmålene. Ved å ha en trinnvis løsning har vi mulighet for å ha produksjoner som er tilpasset publikummet.

DKS Lørenskog tar også hvert år inn flere nye produksjoner. Produksjonene i vår skolesekk skal dekke alle felt - kulturarv, visuell kunst, scenekunst, film, litteratur og musikk. Hva vi har behov for av nye produksjoner vil variere fra år til år.

Enhver forestilling/verksted må minst være for en hel klasse av gangen - dvs. opptil 30 elever. Vi foretrekker at kapasiteten er minst to klasser.  Det vil si at opplegg som kun tar 15-20 elever av gangen, i prinsippet aldri vil bli kjøpt inn.

Følgende opplysninger er viktige:

- Sjanger - det må gå klart frem av søknaden hvilket kulturfelt dette gjelder, også når det er kunstarter i samspill.
- Kapasitet - hvor mange elever av gangen og hvor mange forestillinger per dag.
- Antall utøvere
- Lengde på programmet
- Hvilke klassetrinn produksjonen er beregnet for/egnet for.
- Pris
- God beskrivelse av opplegget - gjerne med en video.
- Spesielle behov når det gjelder arena. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle skoler har like gode fasiliteter når det gjelder blendingsgardiner, plass, akustikk etc.

NB: Det er kun produksjoner for grunnskolen som er av interesse for oss. 
Produksjoner for videregående skoler må sendes Akershus fylkeskommune, da videregående skoler er fylkeskommunale.
Se nettsiden til DKS Akershus.